Ma-begrepp v. 9

Övningen är skapad 2017-02-28 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • När du förkortar bråk dividerar du täljare och nämnare med...? samma tal
  • Två eller flera bråk som har lika nämnare kallas för detta? Liknämniga bråk
  • Ett tal i denna form skrivs med täljare, bråkstreck och nämnare? Bråkform
  • När ett tal har samma täljare och nämnare? Heltal
  • När bråket är störren än 1 kan det skrivas i denna form? består både av heltal och tal i bråkform! Blandad form
  • När du förkortar bråk väljer du det största möjliga tal som du kan dividera med och bildar? Enklaste bråkform
  • När något är sorterat från det minsta till den största eller tvärtom? Storleksordning
  • När du gör detta byter du från blandad form till bråkform, eller från bråkform till blandad form? Omvandla bråk
  • När du gör detta omvandlas bråket till en enklare form utan att värdet förändras? Förkorta bråk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ma-begrepp-v-9.7137764.html

Dela