Ma-begrepp v. 10

Övningen är skapad 2017-03-07 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Term Talen som du räknar med i en addition eller subtraktion kallas termer
  • Faktor Talen som du räknar med i en multiplikation kallas faktorer.
  • täljare Talet som står över divisionstecknet i divisionen kallas täljare
  • Nämnare Talet som står under divisionstecknet i division kallas nämnare
  • Prioriteringsregel Priorieteringsregeln talar om i vilken ordning uträkningarna i ett uttryck skall göras. Till exempel ska multiplikationer och divisioner räknas före additioner och subtraktioner
  • Delbart med Ett tal är delbart med ett annat tal om kvoten bildar ett heltal. Talet 9 är delbart med 3. Talet 9 är inte delbart med 4
  • Kommutativ En uträkning som kan utföras med samma resultat i båda riktningarna är kommutativ. Räknesätten multiplikation och addition är kommutativa
  • olikhet Du känner igen en olikhet på tecknet < eller >.
  • Enhet En enhet är ett överenskommet storleksmått på en storhet. En storhet är något du kan mäta, till exempel längd och volym. Längd mäts i enheten meter och volym i enheten liter.
  • Parentes En parentes är tecken som du kan skriva i text eller uttryck. Det är ofta två böjda linjer. I matematik visar en parentes vad som ska räknas ut först.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ma-begrepp-v-10.7161233.html

Dela