Lulesamiska kartord

Övningen är skapad 2021-02-25 av isakssonlinnea. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • myr, vid myrmark áhpe
 • högre, västligare alep
 • blockmark ára (áras)
 • sjö ávrre (jávrre)
 • över-, övre badje
 • klippa bákte
 • berg som är kalt på toppen buovdda
 • mark, terräng ednam
 • strand gádde
 • mellersta, mellan gaskka
 • naturlig äng, bovall giedde
 • ände, spets giehtje
 • sten giergge
 • liten sjö jávrásj
 • bäck, å jåhkå
 • land, område lánnda
 • östligare, östra lulep
 • vik luokta
 • tjärn luopppal
 • udde, näs njárgga
 • ström njavve
 • berg- eller fjällutlöpare njunjes
 • nord, norra nuortap/nuortta
 • litet runt berg oajvásj
 • huvud oajvve
 • syd, sydligast oarjemus
 • syd-, södra (sydvästra) oarjep
 • grund med strid ström i älv riebme
 • helig sjö sájvva
 • sand sáttoj
 • vide siergga
 • stor stuor(-), stuorra
 • ö, holme suoloj
 • litet, liten, lilla unna
 • litet berg, litet fjäll várásj
 • berg, fjäll várre
 • lugnvatten i å/älv vielmes
 • lägre, nedre, undre vuolep
 • skog, skogsmark vuovdde
 • å, älv Ädno
 • trädgränsen årddå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lulesamiska-kartord.10306847.html

Dela