Lufthansa pilot Andreas Lubitz

Övningen är skapad 2015-03-29 av franglais. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • betray avslöja
 • provide komma med
 • distress utmattning
 • employer arbetsgivare
 • plunge störta
 • apparently såvitt man kan se
 • absent oneself gå iväg (ett ärende)
 • investigator utredare
 • briefly snabbt
 • altitude höjd
 • enroll anmäla sig (till kurs)
 • equivalent motsvarighet
 • pursue fullfölja
 • determinedly beslutsamt
 • renew förnya
 • decade årtionde
 • achieve uppnå
 • budget subsidiary dotterbolag
 • resume återuppta
 • acquaintance bekant
 • revelation avslöjande
 • disaster katastrof
 • numb förlama
 • unexpected oförutsedd
 • scour genomsöka
 • aviation flygning
 • conduct uppträdande
 • emphasize framhålla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lufthansa-pilot-andreas-lubitz.4465188.html

Dela