Love is a Fallacy

Övningen är skapad 2015-08-24 av julreh. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skarpsinnig perspicacious
 • fin, fyndig acute
 • stark, vass keen
 • listig astute
 • dum, stum dumb
 • kamrat (kille) fellow
 • lättpåverkad impressionable
 • fantast faddist
 • modefluga, nyck fad
 • hävda submit
 • klimax av acme of
 • meningslöshet mindlessness
 • kval distress
 • blindtarmsinflammation appendicitis
 • tvättbjörn raccoon
 • klaga wail
 • uppfatta perceive
 • tinning temple
 • skeptiskt incredulously
 • trafikera frequent
 • skutt leap
 • stega pace
 • ohygienisk unsanitary
 • fäller shed
 • vanprydande unsightly
 • åtrå covet
 • betona emphasize
 • klok shrewd
 • tankemässig cerebral
 • rak hållning erectness of carriage
 • lugn, jämvikt poise
 • försummelse omission
 • utsökt exquisite
 • specialitet specialty
 • fuktig moist
 • slå om veer in

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/love-is-a-fallacy.4643889.html

Dela