Love fallacy

Övningen är skapad 2015-08-25 av julreh. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blinka wink
 • illaluktande gamy
 • vördnadsfullt reverently
 • trevlig canny
 • bastant (adverb) stoutly
 • minskar waning
 • löd complied
 • undersökning survey
 • gravt underskatta gravely underestimate
 • dök upp loomed
 • rik abundant
 • kärleksplats trysting place
 • rycka till wince
 • vanföreställning fallacy
 • krävde urged
 • vinka med ögonfransarna batting her lashes
 • upphöra desist
 • irritation exasperation
 • gripa clutch
 • ivrig eager

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/love-fallacy.4647816.html

Dela