love and friendship

Övningen är skapad 2017-02-02 av Nadialala0115. Antal frågor: 86.
Välj frågor (86)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • friendship vänskap
 • strange underlig
 • expect förvänta sig
 • be prepared vara beredd
 • look after ta hand om, sköta om
 • personality personlighet
 • measuring som mäter
 • compare jämför
 • huge stort
 • advice råd
 • make a decision fatta ett beslut
 • it depends on det beror på
 • have a good laugh ha roligt
 • serious allvarlig
 • disagree inte vara överens
 • argument diskussion
 • difference olikhet
 • we agree to differ vi tycker det är ok att tycka olika
 • be in trouble ha problem
 • support stöd
 • fault fel
 • hold grudges vara missunnsam
 • emotional känslosam
 • selfish självisk
 • rely on/ trust lita på
 • trustworthy pålitlig
 • habit vana
 • rather than snarare än
 • choice val
 • deeply djupt
 • fulfilled by uppfylld av
 • needs behov
 • be aware of vara medveten om
 • deal with umgås med
 • equal lika
 • basis förutsättningar
 • relax slappna av
 • confused förvirrad
 • afterwards efteråt
 • as well också
 • noise ljud
 • donkey ÅSNA
 • bright lyssande
 • taste ha smak av
 • onion lök
 • gross äcklig
 • fair nöjesfält
 • roller coaster berg och dalbana
 • frightened rädd
 • protect beskydda
 • brilliant toppen
 • excellent fantastisk
 • feel sick må illa
 • old fashioned gammaldags
 • switch on slå på
 • might get kanske blir
 • jealous svartsjuk
 • chat-up line fras för att inleda samtal
 • sip smutta på
 • fancy tycka om
 • for ages i åratal
 • lurch vara i uppror
 • spin snurra
 • introduce presentera
 • destroy förstöra
 • pressure press
 • seletion urval
 • impress imponera på
 • love at first sight kärlek vid första ögonkastet
 • gorgeous underbar
 • direction vägvisning
 • CPR hjärt ocg lungräddning
 • rearrange ändra ordningen i
 • borrow låna
 • continue fortsätta
 • from a distance på avstånd
 • try out testa
 • put-down line fras som får samtal att avstanna
 • share del
 • turn a few heads få folk att vända på huvudet
 • turn a few stomachs få folk att må illa
 • shy blyg
 • politician politiker
 • poison förgifta
 • finally till sist
 • i'm getting jag börjar blir

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/love-and-friendship.7002965.html

Dela