Los números 0-20

Övningen är skapad 2018-10-04 av EllaBresson. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cero 0
 • uno 1
 • dos 2
 • tres 3
 • cuatro 4
 • cinco 5
 • seis 6
 • siete 7
 • ocho 8
 • nueve 9
 • diez 10
 • once 11
 • doce 12
 • trece 13
 • catorce 14
 • quince 15
 • dieciséis 16
 • diecisiete 17
 • dieciocho 18
 • diecinueve 19
 • veinte 20
 • veintiuno 21
 • veintidós 22
 • veintitrés 23
 • veinticuatro 24
 • veinticinco 25
 • veintiséis 26
 • veintisiete 27
 • veintiocho 28
 • veintinueve 29
 • treinta 30
 • treinta y uno 31

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/los-numeros-0-20.7877062.html

Dela