London on the map

Övningen är skapad 2020-03-26 av engelska9annersta. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • booked online bokade på nätet
 • the view utsikten
 • in all directions i alla riktningar
 • in the heart of mitt i
 • almost nästan
 • moves rör sig
 • ride åktur
 • half an hour en halvtimme
 • find out upptäcka
 • can´t believe kan inte fatta
 • touch röra
 • chin haka
 • prettty creepy ganska läskigt
 • scream skrik
 • from the outside utifrån
 • one of en av
 • all day hela dagen
 • leave lämna
 • give ge
 • a few några
 • keep förvara
 • once en gång
 • by genom att
 • put lägga
 • customer kund
 • anything vad som helst
 • everything allt
 • everywhere överallt
 • furniture möbel
 • pillow kudde
 • wish I could önskar jag kunde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/london-on-the-map.9722791.html

Dela

Annonser