lithuanian: number

Övningen är skapad 2019-11-09 av omarhassen. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nulis 0
 • vienas 1
 • du 2
 • trys 3
 • keturi 4
 • penki 5
 • šeši 6
 • septyni 7
 • aštuoni 8
 • devyni 9
 • dešimt 10
 • vienuolika 11
 • dvylika 12
 • trylika 13
 • keturiolika 14
 • penkiolika 15
 • šešiolika 16
 • septyniolika 17
 • aštuoniolika 18
 • devyniolika 19
 • dvidešimt 20
 • trisšimt 30
 • keturiasdešimt 40
 • penkiasdešimt 50
 • šešiasdešimt 50
 • septyniasdešimt 70
 • aštuoniasdešimt 80
 • devyniasdešimt 90
 • šimtas 100
 • tukstantis 1000

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lithuanian-number.9427715.html

Dela