lithuania: lession 3&4

Övningen är skapad 2019-11-10 av omarhassen. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • denkanas dean
 • lángas window
 • seselé trained nurse(informal)
 • sesuo nurse
 • sniegas snow
 • vanduo water
 • atleidiažia forgive
 • àtneša bring here
 • yra exist, to be, are
 • nėrà be not
 • eiti go
 • ateiti come(on foot)
 • išeiti (iš) out, go
 • įeiti come in
 • kalba speak
 • nori want
 • sako say, tell
 • atsako answer
 • pasako tell, inform
 • sedasi sit down
 • važiúoja go by car
 • avtažiúoja come by car
 • cùkrus sugar
 • dangus sky
 • draugas friend(m)
 • gatve street
 • medùs honey
 • metai year
 • mókslas science
 • móteris woman
 • pasas passport
 • sáulė the sun
 • sveikatà health
 • vyras man, husband
 • žmogùs human being
 • gražùs nice
 • malonùs kind
 • trecias third
 • gyvéna live
 • móka pay
 • pažista recognize
 • susipažino make acquaintance
 • sekasi be successful
 • žino know, be aware
 • pažista know
 • Ar Particle for yes-no questions
 • from, out of
 • kaip how
 • tapi pàt also, too

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lithuania-lession-3-4.9427896.html

Dela