Liten operationsövning

Övningen är skapad 2019-09-09 av Moonmadness. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • preoperativ före operation
  • perioperativ i anslutning till operation
  • intraoperativ Under tiden operation sker
  • peroperativ Under operation
  • postoperativ efter operation
  • per genom, alltigenom
  • post bakom, efter
  • prae framför, före
  • pro fram, för

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/liten-operationsovning.9198016.html

Dela