Lite allt möjligt

Övningen är skapad 2019-10-18 av Vaseline. Antal frågor: 83.
Välj frågor (83)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Grattis i efterskott! ¡Felicidades con retraso!
 • våg ola
 • mycket roligt muy divertido
 • Hur säger man? ¿Cómo se dice?
 • tavla el cuadro
 • nästa la proxima/el proximo
 • schema horario
 • den sista la ultima
 • att svara responder
 • gester el gestos
 • ett flygplan un avión
 • sjunga cantar
 • öppna abrir
 • stäng cerrar
 • Vad är skillnaden? ¿Cuál es diferencia?
 • Bra jobbat! ¡Buen trabajo!
 • bokstav letra
 • brev carta
 • karta mapa
 • mapp carpeta
 • normer normas
 • samlevnad convivencia
 • Kan du stava till din mail? ¿Puedes deletrear tu mail?
 • jag är sjuk estoy enferma/o
 • jag är trött estoy cansada/o
 • jag mår bra estoy bien
 • mycket glad muy contento
 • en för alla, alla för en uno para todos y todos para uno
 • prosit salud/jesús
 • skål chin-chin
 • folk gente
 • att lära sig aprender
 • en sak una cosa
 • varje cada
 • mina intressen är mis intreses son
 • din tur té tuca
 • bada bañarse
 • sand arena
 • svårt dificir
 • jag älskar encanta
 • demonstration manifestación
 • den sista la ultima
 • ingen nadie
 • inget nada
 • äldre barn mayores
 • yngre barn minores
 • hon är sjuk esta enferma
 • att spela instrument tocar
 • att sporta jugar
 • ledsam triste
 • melankolisk melancólica
 • nostalgisk nostalgia
 • glad alegría
 • passion pasión
 • blåbär arándanos
 • mutar sobornar
 • skoja bara es broma
 • lätt fácil
 • svårt difícil
 • subjekt sujeto
 • senare luego
 • alltid siempre
 • resa el viaje
 • alla ord todas las palabras
 • konstig raro
 • att rösta votar
 • apostrof tilde
 • trädet el árbol
 • lövet la hoja
 • blomman la flor
 • gräset la hierba
 • svampen la seta
 • äpplet la manzana
 • huset la casa
 • solen el sol
 • molnet la nube
 • ö isla
 • sjö lago
 • skog bosque
 • sten piedra
 • väg camino
 • spindel arañas
 • nära cerca

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lite-allt-mojligt.9220002.html

Dela