Litauiska läxa sida 32

Övningen är skapad 2018-02-07 av snuttdanni. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aktorius -ė actor, actress
 • apačiá bottom
 • buhálteris -ė accountant
 • chirurgas -ė surgeon
 • dainininkas -ė singer
 • barbininkas -ė worker
 • farmacininkas -ė pharmacist
 • inžinierius -ė engieneer
 • konstúktorius -ė constuctor
 • koridorius corridor
 • moksleivis -ė pupil, student
 • mókslininkas -ė scientist
 • pedagogas educator, teacher
 • pensininkas -ė retired person
 • profésorius -ė professor
 • sekretorius -ė secretary
 • vadýbininkas -ė manager
 • verslininkas -ė business man/woman
 • vestúvės marriage
 • móteriškas -a female, of woman
 • výriškas -a male, of men
 • kalbetis, kalbasi, kalbėjosi talk
 • operúoti, operúoja, operavo operate
 • tekėti, teka, tekejo 1. run, flow 2. rise 3. marry (female)
 • vésti, veda, vede 1. lead, manage, head. 2. marry (male person marries)
 • apie about
 • butinai certainly, by all means
 • dar still
 • jau already
 • toliau futher, continue, next

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/litauiska-laxa-sida-32.8028128.html

Dela