Litauiska läxa sida 31

Övningen är skapad 2018-02-06 av snuttdanni. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dešine right side
 • gamykla factory
 • kairė left side
 • ligóninė hospital
 • mokyklá school
 • mókytojas -a teacher
 • pardavėjas -a shop assistant
 • parduotúvė shop
 • piešinýs picture, drawing
 • slaugýtojas -a trained nurse
 • téisininkas -e jurist, lawyer
 • vairútojas -a driver
 • vaistinė chemist's
 • vaistininkas -ė chemist, pharmacist
 • valyklá cleaner's
 • valytojas-a office cleaner
 • vidurys middle, center
 • dešinys right
 • jáunas young
 • lairys -ė left
 • senas old
 • dėstyti, dėsto, dėstė give lectures, teach
 • dirbti, dirba, dirbo work
 • mókyti, móko, mókė teach
 • mókytis, mókosi, mókėsi learn study (at school)
 • padúoti, padúota, pádavė bring and hand, serve
 • pardúoti, pardúoda, pardavė sell
 • slaugýti, slaugo, slaugė nurse
 • šókti, šóka, šóko 1. jump 2. dance
 • vairúoti, vairúoja, vairavo drive
 • valýti, valo, valė clean

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/litauiska-laxa-sida-31.8023305.html

Dela