Litauiska läxa sida 30

Övningen är skapad 2018-02-05 av snuttdanni. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • brólis brother
 • dede uncle
 • dukte daughter
 • gimine family
 • mama mother (informal)
 • martí daughter in law
 • močiutė grandmother
 • motina mother (formal)
 • nuotrauka photo
 • panelė miss/young unmarried lady
 • pavardė surname/family name
 • ponas, ponia mister/mrs
 • púsbrolis cousin (male)
 • púse half/side
 • pússeserė cousin (female)
 • senelis, senele old man/old woman/grandfather
 • sunús son
 • šventė celebration/festival
 • tetá aunt
 • tėvas father (formal)
 • tėtis dad (informal)
 • viršus top
 • žéntas son in law
 • žmona wife
 • ištekejusi married female
 • netekejusi unmarried female
 • vedęs married man
 • jo his
 • jos her

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/litauiska-laxa-sida-30.8021238.html

Dela