Annonser


Lipider

Övningen är skapad 2021-12-08 av _Lova_A_. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Rita och beskriv hur triglycerider (vanligt fett) är uppbyggt. 1, 2, 3-propantriol (glycerol) + 3 fettsyror (karboxylsyror)
  • Vad kallas reaktionstypen när en triglycerid bildas? Kondensationsreaktion
  • Människan och andra organismer behöver fett. Ge exempel på fettets olika funktioner. Lagring av fett - fett lagras i underhuden och runt tarmarna, Skydd mot kyla - isolerar, Stötdämpare i ex. fotsulor, Lösningsmedel ex. vissa vitaminer är fettlösliga
  • Vad är förtvålning? Ett fett hydrolyseras (sönderdelas) Ett fett hydrolyseras (sönderdelas) till glycerol och fettsyror med hjälp av en stark bas t.ex. NaOH. Framställer tvål.
  • Vad är en tensid? Substanser som har en hydrofil och en hydrofob del.
  • Du ska förstå hur en fosfolipid är uppbyggd. Ange vilka föreningar som bygger upp fosfolipiden. Ange även vilken del som är hydrofil resp. hydrofob Fosfolipiden är en ester mellan glycerol och två fettsyror. Den tredje kolatomen i glycerolen binder en fosfatgrupp. Till fosfatgruppen kan det bindas andra grupper t.ex. alkoholgrupp, amingrupp (R-grupp)
  • I tolvfingertarmen utsöndras galla som bl.a. innehåller gallsyror (gallsalter). Vilken funktion har gallsyrorna? En gallsyra är uppbyggd av ett steroidskelett som binder en karboxylgrupp. Därmed får gallsyran en hydrofil de (karboxylgruppen) och en hydrofob del (steroiddelen). Gallsyran som avges till tolvfingertarmen kommer att finfördela fett. Fettet kommer att delas upp i mindre fettkulor så att enzymet lipas lättare kan bryta ned fettmolekylerna.
  • är ett omättat fett där dubbelbindningen är i transform. Bildas naturligt i små mängder i kött hos idisslare (kor), men bildas framförallt när flytande växtoljor härdas, gör oljorna fasta. (ofullständig härdning) Transfetter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lipider.10759009.html

Dela