Linnéa

Övningen är skapad 2019-04-21 av VeraMogensen. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Linnéa est une petite fille suédoise. Linnéa är en liten svensk flicka.
  • Elle feuillette un beau livre. Hon bläddrar i en vacker bok.
  • Linnéa regarde ses peintures dans le livre. Linnéa tittar på målningarna i boken.
  • Elle rêve de se promener dans le jardin de Monet. Hon drömmer om att promenera i Monets trädgård.
  • Avec son voisin. Med sin granne.
  • Elle fait un voyage en France pour visiter le jardin du peintre. Hon åker på en resa till Frankrike för att besöka målarens trädgård.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/linnea.9037116.html

Dela