L'immigrazione in Puglia

Övningen är skapad 2018-04-11 av Sofiko. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • l'immigrazione invandring, immigration
 • il tacco klacken
 • la penisola halvön
 • circondato, -a da omgiven av
 • meraviglioso, -a underbar
 • il ponte bro
 • la costa kust
 • l'Albania Albanien
 • laggiu där borta
 • da laggiu därifrån
 • a bordo ombord
 • la barca båt
 • il gommone gummibåt
 • la fortuna tur
 • vengono abbandonati bli övergivna, överges
 • la spiaggia strand
 • il centro di accoglienza uppsamlingsläger
 • ospitare ge mat och husrum
 • adeguato, -a lämplig
 • il numero antal
 • l'immigrato invandrare
 • alto, -a hög
 • l'organizzazione organisation
 • l'accoglienza mottagande
 • fare progressi göra framsteg
 • il problema problem
 • i problemi problem
 • l'identificazione identifiering
 • bisogna man måste
 • stabilire bestämma
 • l'identita identitet
 • la religione religion
 • il pericolo fara
 • avere bisogno di behöva, ha behov av
 • l'assistenza medica läkarvård
 • il futuro framtid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/limmigrazione-in-puglia.8185438.html

Dela