Liczba

Övningen är skapad 2018-08-10 av Tomek. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nummer liczba
 • ett jeden
 • två dwa
 • tre trzy
 • fyra cztery
 • fem pięć
 • sex sześć
 • sju siedem
 • åtta osiem
 • nio dziewięć
 • tio dziesięć
 • elva jedenasta
 • tolv dwanaście

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/liczba.8285115.html

Dela