Liam v. 49

Övningen är skapad 2016-12-05 av carlil63. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • was elected valdes till
 • many många
 • better bättre
 • thanks to me tack vare mig
 • look tired ser trött ut
 • practise öva på
 • a good way ett bra sätt
 • teenagers tonåringar
 • fix ordna
 • delivered levererad
 • letter brev
 • sounds like låter som

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/liam-v-49.6908882.html

Dela