Liam v. 4

Övningen är skapad 2017-01-16 av carlil63. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Thursday torsdag
 • was elected valdes till
 • many många
 • thanks to me tack vare mig
 • energy energi
 • much mycket
 • practise öva på
 • maybe kanske
 • subscription prenumeration
 • delivered levererad
 • letter brev
 • sounds like låter som

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/liam-v-4.6970896.html

Dela