Let's talk London

Övningen är skapad 2012-03-14 av julreh. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kloster convent
 • klosterkyrka abbey
 • skådespelare actor
 • sätta upp pjäser put on plays
 • torg square
 • underhållare entertainer
 • uppträda perform
 • jonglör juggler
 • trollkarl magician
 • pantomim-artist mime artist
 • nöjes- entertainment
 • stylta stilt
 • otrolig incredible
 • publik audience
 • besök visit
 • tycka om enjoy
 • advokat lawyer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lets-talk-london.1869645.html

Dela