Let's talk friends

Övningen är skapad 2012-09-03 av julreh. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tankar thoughts
 • något, lite slightly
 • underligt odd
 • dum daft
 • tråkig dull
 • smak taste
 • tycka om enjoy
 • säker safe
 • humor sense of humour
 • pigga upp någon cheer someone up
 • råd advice
 • ha något emot mind
 • ärlig honest
 • vänskap friendship
 • anta suppose
 • faktiskt actually
 • på Australienska landsbygden outback
 • ifrån varandra apart
 • alltsedan dess ever since

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lets-talk-friends.2080669.html

Dela