lesson 1. sida 4-8

Övningen är skapad 2018-12-14 av myarter. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • さん Mr
 • こちら This person
 • subjekt partikel
 • です jag/att vara
 • partikel för ägande
 • へんごし advokat
 • はじめまして hur går det
 • よろしくおねがします trevligt att träffas(innan introduktion)
 • みしよ sekreterare
 • がくせい student
 • じん från
 • gör mening till fråga
 • はいい Ja
 • いいえ Nej
 • にほん Japan
 • ちゆうごく Kina
 • ドイツ tyskland
 • イギリス England
 • アメリカ usa
 • オーストラリア australien
 • タイ thailand
 • にほんじん japansk
 • ちゆうごじん kines
 • ドイツじん tysk
 • イギリスじん engelsk person
 • アメリカじん amerikan
 • オーストラリアじん australienare
 • タイじん tailändare
 • あなた du
 • ぎんごう bank
 • とうきよう tokyo
 • だいがく universitet
 • おねがいします Snälla ge mig...
 • うけつけ receptionen
 • どなたですか vem är det?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lesson-1-sida-4-8.8764311.html

Dela