lesson 1 sida 21-22

Övningen är skapad 2018-12-14 av myarter. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • すみません ursäktamig
 • いま nu
 • なんじ vad är klockan
 • 1じ klockan 1
 • 2じ klockan 2
 • おんなのひと kvinna
 • おんな flicka, kvinna
 • ひと person
 • くじ klockan 9
 • 50ぷん 50 minuter
 • から från(partikel)
 • まで till(partikel)
 • どういたしまして ingen orsak, varsågod, tack
 • いこう låt oss gå
 • えいが film
 • やすみ rast, vila
 • ひる eftermiddag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lesson-1-sida-21-22.8765131.html

Dela