les matières

Övningen är skapad 2012-09-02 av julreh. Antal frågor: 17.




Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • religion religion
 • geografi géographie
 • historia histoire
 • samhällskunskap instruction civique
 • franska francais
 • spanska espagnol
 • latin latin
 • engelska anglais
 • matematik maths
 • NO-ämnen sciences
 • teknik technologie
 • datorkunskap informatique
 • hemkunskap éducation ménagère
 • idrott EPS
 • slöjd travail manuel
 • bild art
 • musik musique

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/les-matieres.2078620.html

Dela