lektion 9 5/12 10

Övningen är skapad 2010-12-05 av loaa. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ärgern irritera, reta upp
 • aussetzen sätta ut
 • bürsten borsta
 • dressieren dressera
 • einsteigen kliva på, stiga in
 • erziehen uppfostra
 • fangen fånga
 • festbinden knyta fast, binda fast
 • freuen sich glädja sig
 • hochspringen hoppa upp
 • kämmen kamma
 • loben berömma
 • miauen miaua
 • putzen putsa
 • reagieren reagera
 • streicheln smeka, klappa
 • vertragen tåla, stå ut med
 • weggeben ge bort
 • wegnehmen ta bort
 • zittern darra
 • zuschauen se på
 • bestimmt säkert
 • draussen där ute
 • gegen mot
 • weg bort
 • weil eftersom
 • allergisch allergisk
 • blind blind
 • farbig färgad
 • fest fast
 • gestreift randig
 • männlich mannlig
 • regelmässig regelmässig
 • sauber ren
 • schlau smart
 • schmutzig smutig
 • selbstständig självständig
 • spitz vass, spätsig
 • unterschiedlich olika
 • voll full, jätte (voll geil) jätte coolt
 • wach vaken
 • weiblich kvinnlig
 • zutraulich orädd, förtroendefull

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-9-5-12-10.588419.html

Dela