Lektion 3

Övningen är skapad 2017-09-23 av trissemisse. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arvit regna
 • áigut ämna, tänka
 • bargat arbeta
 • boahtit komma
 • borrat äta
 • čieža sju
 • dadjat säga
 • gávcci åtta
 • geahččat se, titta
 • goarrut sy
 • goas när
 • golbma två
 • guhtta sex
 • guokte tv
 • hupmat tala
 • juhkat dricka
 • logi tio
 • mannat fara, åka,
 • njeallje fyra
 • oastit köpa
 • okta en, ett
 • ovcci nio
 • vihtta fem
 • vuolgit ge sig av

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-3.7574629.html

Dela