lektion 10

Övningen är skapad 2010-12-19 av loaa. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ausleihen låna ut
 • ausprobieren prova ut, testa
 • berichten rapportera, informera
 • einlegen lägga in
 • glauben tro, tycka
 • hinausgehen gå ut
 • klingeln ringa
 • lassen låta vara
 • leihen låna
 • mieten hyra
 • schaffen skapa, producera, tillverka
 • schützen skydda
 • umbauen bygga om
 • umziehen flytta (boende)
 • wiederfinden hitta tillbaka
 • wohl fühlen känna sig bra, må bra
 • zuruckschicken skicka tillbaka
 • zusammenhaben ha fått ihop
 • bequem bekväm
 • gemütlich trevligt, mysigt, trivsamt
 • hell ljus
 • nötig nödvändig
 • ordentlich ordentlig
 • praktisch pratisk
 • unordentlich slarvig, stökig, oordentlig
 • dass att
 • einfach lätt, bara
 • einige några
 • jemand någon
 • mehrere flera, ett flertal
 • niemand ingen
 • rauf upp
 • rein ren, in
 • runter ner
 • sowieso ändå, i allafall
 • trotzdem trots det
 • um... herum runt om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-10.601854.html

Dela