Lektion 1(C)

Övningen är skapad 2013-08-14 av Zophia. Antal frågor: 157.
Välj frågor (157)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • първи första
 • урок lektion
 • запознаване presentation
 • диктор hallåman
 • е hän är
 • той han
 • студент student
 • тя hon
 • студентка studentska
 • диалог dialog
 • пред framför
 • аудиторията föreläsningssalen
 • добър ден god dag
 • вие ni
 • сте ni är
 • да ja
 • съм jag är
 • и och
 • аз jag
 • как hur
 • се sig
 • казвате ni heter
 • а men
 • казвам jag heter
 • от från
 • не nej
 • откъде varifrån
 • втори andra
 • здравей hej
 • здрасти tjenare
 • du är
 • благодаря tack
 • добре bra
 • Запознайте се presentera
 • какво vad
 • следвате ni studerar
 • инженерство ingenjörsvetenskap
 • следвам studera
 • математика matematik
 • ние vi
 • сме vi är
 • приятели vänner
 • довиждане vi ses
 • трети tredje
 • кои vem
 • са de är
 • тези de här
 • хора folk
 • Матееви Herr och Fru Mateev
 • те de
 • студенти studenter
 • какви hurudan
 • преподавател högskolelärare
 • по längs
 • преподавателка högskolelärarinna
 • руски rysk
 • език språk
 • Русия Ryssland
 • в i
 • имате ni har
 • тетрадка skrivbok
 • имам jag har
 • нямам jag har inte
 • три tre
 • ето se här
 • заповядяйте varsågod
 • една en
 • това det här
 • един 1 m.
 • една 1 f.
 • едно 1 n.
 • едни 1 pl.
 • два 2 m.
 • две 2 f./n.
 • три 3
 • четири 4
 • пет 5
 • шест 6
 • седем 7
 • осем 8
 • дeвет 9
 • десет 10
 • първи förste
 • втори andre
 • трети tredjе
 • четвърти fjärde
 • пети femte
 • шeсти sjätte
 • седми sjundе
 • осми åttonde
 • девети nionde
 • десeти tionde
 • запознавам presentera
 • виждам se
 • виждане seende
 • инженер ingenjör
 • българин bulgar
 • българи bulgarer
 • българка bulgariska
 • зная veta
 • позная känna igen
 • някого någon
 • този den här m.
 • онзи den där m.
 • тази den här f.
 • онази den där f.
 • това detta n.
 • онова den där n.
 • тези dessa
 • онези de där
 • съм jag är
 • си du är
 • сме vi är
 • сте ni är
 • са dе är
 • Как си? Hur mår du?
 • добре съм jag mår bra
 • сме приятели vi är vänner
 • ти du
 • вие ni
 • господин herr
 • госпожа fru
 • аз jag
 • ние vi
 • тя hon
 • то det
 • здравея vara frisk
 • Как сте? Hur mår ni?
 • Чао! Hej då!
 • Мерси tackar
 • Добро утро! God morgon!
 • Добър вечер! God afton!
 • Лека нощ! God natt!
 • кога när
 • къдe var
 • накъдe varthän
 • благодаря att tacka
 • София huvudstaden
 • ПЛОВДИВ näst största staden
 • човек människa
 • имаме vi har
 • имаш du har
 • имате ni har
 • има han har
 • имат dе har
 • нямаме vi har inte
 • нямаш du har inte
 • нямате ni har inte
 • няма han har inte
 • нямат de har inte
 • има det finns
 • няма det finns inte
 • уча lära"
 • преподавам undervisa
 • учител lärare
 • физика fysik
 • лекар läkare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-1-c.2882288.html

Dela