Lektion 1: 1.4 Text

Övningen är skapad 2017-09-10 av trissemisse. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • márkan marknadsplats
 • gávpot stad
 • eahket kväll
 • sevnnjodit skymma, bli mörkt
 • čohkkedit sätta sig
 • háleštit samtala
 • guldalit lyssna
 • ipmirdit förstå
 • bisánit stanna
 • dál nu, nuförtiden
 • háliidit önska, vilja, ha lust att
 • boradit äta måltid
 • odne idag
 • bivval varmt väder, mild väderlek
 • basadit tvätta sig
 • gárvodit klä sig
 • gievkkan kök
 • málestit koka mat
 • mátkkoštit resa
 • girku kyrka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-1-1-4-text.7482845.html

Dela