Learn these words and phrases!

Övningen är skapad 2019-03-02 av OlofRSU. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ar labu nakti God natt
 • Uz redzēšanos Adjö
 • Labi Bra
 • Ļoti labi Väldigt bra
 • Diezgan labi Ganska bra
 • Tā nekas Okej
 • Varētu būt labāk Det kunde vara bättre
 • Slikti Dåligt
 • Šausmīgi Förfärligt
 • Kur jūs dzīvojat? Var bor ni?
 • Kur tu dzīvo? Var bor du?
 • Vai jūs runājat latviski? Talar ni lettiska?
 • Vai tu runā latviski? Talar du lettiska?
 • Vai jūs esat students? Är ni en student?
 • Vai tu esi students? Är du en student?
 • Atvainojiet Ursäkta mig
 • Piedodiet Förlåt mig
 • Diemžēl Jag är rädd att
 • Cik interesanti Så intressant
 • Kas? Vad/vem?
 • Kāds? Vad?
 • Arī Också
 • Un Och
 • Bet Men
 • Varbūt Kanske
 • Vēl Än, fortfarande
 • Ārsts Läkare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/learn-these-words-and-phrases.8931293.html

Dela