Läxa

Övningen är skapad 2022-02-01 av KewinLarsson. Antal frågor: 155.
Välj frågor (155)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gräl argument
 • tillräckligt enough
 • försiktig careful
 • bestämma decide
 • koppla av relax
 • rymd space
 • om about
 • fantastisk amazing
 • upplevelse experience
 • spök haunted
 • livrädd terrified
 • massor loads
 • sällsynt rare
 • konstigt weird
 • äta av feed on
 • Jag måste vara försiktig med pengar I must be careful with money
 • Jag har nästan slut på pengar I am nearly out of cash
 • Jag ska be om en stor tjänst I am going to ask a big favour
 • Jag var livrädd I was terrified
 • Manater är väldigt sällsynta och ser mycket konstiga ut Manatees are very rare and look really weird
 • ta tunnelbanan Catch the tube
 • rabattkort Travel card
 • enkel biljett Single ticket
 • som går söderut Southbound
 • ha det så trevligt Enjoy your stay
 • förslag Suggestion
 • tjäna Earn
 • förmögen Wealty
 • förstå sig på Work out
 • kladdig Messy
 • barnhem Orphanage
 • Mode Fashion
 • ha tur Be lucky
 • dela Share
 • gräva Dig
 • Hur får jag tag i en biljett How do I get a ticket
 • Jag vill bara åka till Brixton I just want to go to Brixton
 • Jag behöver bara en enkel biljett, tror jag I just need a single ticket, I think
 • Jag ska visa dig I will show you
 • Kan du vara snäll och hjälpa mig Can you help me please
 • Riktigt Quite
 • Maträtt Dish
 • Majs Sweet Corn
 • Lönnsirap Maple syrup
 • Pommes m. köttsky Poutain
 • Köttsky Gravy
 • Omgiven av Surrounded by
 • Stilla havet The Pacific
 • Norra ishavet The Arctic
 • Älg Moose
 • Upptäcktsresande Explorer
 • Utforska Explore
 • Stam Tribe
 • Strida om Battle over
 • Kypare Waiter
 • Matsedel Menu
 • Beställning Order
 • Vilja ha Fancy
 • Ansjovis Anchovies
 • Klagomål Complaint
 • Vitlök Garlic
 • Varsågod Help yourself
 • Kanna Jug
 • Kranvatten Tap water
 • Visst Sure
 • När ni vill Whenever you like
 • Förvånande Suprising
 • Företag Company
 • Korv Sausage
 • Krydda Relish
 • Lägga ihop Wrap together
 • Jäsa Ferment
 • Mjöl Flour
 • Vete Wheat
 • Buljong Broth
 • Miljard Billion
 • Dyka upp Appear
 • Huvudsakligen Mainly
 • Krydda Spice
 • Dyka upp Appear
 • Huvudsakligen Mainly
 • Buljong Broth
 • Miljard Billion
 • Förvånande Surprising
 • Korv Sausage
 • Företag Business
 • Jäsa Ferment
 • Lägga ihop Put together
 • Vete Wheat
 • Mjöl Flour
 • Skräck Horror
 • Förbättra Improve
 • Ändra sig Change one’s mind
 • Ett år ledigt A year off
 • Fortsätta Continue
 • Högljudd Noisy
 • Hälla Pour
 • Bricka Tray
 • Omslag Wrapper
 • Nöjd Pleased
 • Disk Counter
 • Kund Costumer
 • Mardröm Nightmare
 • Hemsk Horrible
 • Ärlig Honest
 • Sugrör Straw
 • Mosat pureed
 • Gröt porridge
 • Ersätta replace
 • Förberedande preparing
 • Duggregn Drizzle
 • Genomvåt Soaked
 • på något sätt Somehow
 • Sällan rarely
 • Skådespelare actor
 • Publik audience
 • Självförsvar Self defence
 • Prestera perform
 • Skratt laughter
 • Besöka Visit
 • Utbytesstudent Exchange student
 • Värd Worth
 • Ner på stan Down on town
 • Omkring Around
 • Många fler Many more
 • Marknad Market
 • Stånd Stand
 • Massor Loads
 • Hantverk Crafts
 • Konst Art
 • Smycken Jewelry
 • Ha på sig Wear
 • Passa in Fit
 • Stark Strong
 • Hemsk Horrible
 • Skilja åt Separate
 • Behandlad Treated
 • Olik Different
 • Viss Certain
 • Förklara Explain
 • Resa Trip
 • Försiktig Careful
 • Magistern Magistern
 • Annan Other
 • Ta av Take off
 • Röra vid Touch
 • Staty Statue
 • Entre Entrance
 • Låda Box
 • Fast Fixed
 • Rädd Afraid
 • Sönder Broken
 • Svämma över Overflow
 • Överallt Everywhere
 • Hoppa av Jump off

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa.10486200.html

Dela