Läxa, v. 49 - Nathalie

Övningen är skapad 2019-11-26 av ellemantor. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjåarvodh ropa
 • vealasjidh ligga och dra sig
 • seangkoe säng
 • tjuedtjelidh stigga upp
 • vaestiedidh svara
 • gihtjedh fråga
 • tjööjeste sjïdtedh bli illamående
 • maehtedh kunna
 • vuelkedh dra, åka, fara,
 • vedtedh ge
 • baahkedidh värma
 • bïejedh he
 • jovkedh dricka
 • vïenhtedh tro
 • tjoeredh måste
 • jiehtedh säga
 • vaeltedh ta
 • åarajidh slumra till, ta sig en tupplur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-v-49-nathalie.9478133.html

Dela