Läxa till v. 45 för åk 9 (torsdag)

Övningen är skapad 2018-10-29 av ellemantor. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • daesnie här
  • duesnie där
  • Liksjosne i Lycksele
  • gåetesne hemma
  • Russkuosne i Rusksele
  • Noerhtesåafosne i Norrlunda
  • Mij dov bööremes vearalde? Vad är ditt favoritväder?
  • Liksjoste från Lycksele
  • skuvlesne i skolan
  • barkosne på jobbet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-till-v-45-for-ak-9-torsdag.8569615.html

Dela