Läxa till v. 12

Övningen är skapad 2019-03-14 av ellemantor. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bieljie öra
 • njaelmie mun
 • juelkie fot
 • gïete hand
 • njuenie näsa
 • bielkie tumme
 • vaajmoe hjärta
 • aajla hjärta
 • gåeblehke lunga
 • åejvie huvud
 • manne bieljine govleminie med öronen hör jag
 • njaelmine soptsesteminie med munnen pratar jag
 • juelkine vaadtsab med fötterna går jag
 • gïetine seavahteminie med handen vinkar jag
 • njuenine hepseminie med näsan luktar jag
 • bielkine spealademinie med tummen spelar jag
 • vaajmojne jielieminie med hjärtat lever jag
 • aajline funhterdeminie med hjärnan tänker jag
 • gåeblehkinie voejngehteminie med lungorna andas jag
 • åejvine risteminie med huvudet skakar jag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-till-v-12.8965557.html

Dela