Läxa måndag v. 9

Övningen är skapad 2019-02-18 av ellemantor. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vïnhtse båt
 • bïjle bil
 • bïjline med bilen
 • sygkele cykel
 • skovtere skoter
 • skovterisnie på skotern
 • ruevtieraajroe tåg
 • girtie flygplan
 • girtine med flygplanet
 • busse buss
 • bussesne på bussen
 • tjïektjesdahke spark

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laxa-mandag-v-9.8905316.html

Dela