Law Enforcement in the UK

Övningen är skapad 2017-09-20 av Andreasolsson1992. Antal frågor: 28.

Beskrivning av övningen: Vocabulary that is used in "Law Enforcement in the UK"
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Theft Stöld
 • Burglar Inbrottstjuv
 • Entrance Tillträde
 • Culprit Gärningsman
 • Evidence Bevis
 • Suspect Misstänkt
 • Security guard Säkerhetsvakt
 • Charged Åtalad
 • Accomplice Medbrottsling
 • Guilty of Skyldig till
 • Legal Lagliga
 • Thug Ligist
 • Prosecutor Åklagare
 • Sentence Dom
 • Offence Lagbrott
 • Fine Böter
 • Boot Bagageutrymme
 • Balaclava Skidmask
 • Charge Åtala
 • Raider Rånare
 • Arrest Arrestera
 • Gain entry Få tillträde
 • Thief Tjuv
 • Evidence Bevismaterial
 • Getaway Flykt
 • Yob Buse
 • Conviction Fällande dom
 • Plead guilty to Erkänna sig skyldig till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/law-enforcement-in-the-uk.7516713.html

Dela