Lavar

Övningen är skapad 2019-06-04 av tantmirabell. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • blåslav hypogymnia physodes
  • fönsterlav cladonia stellaris
  • grå renlav cladonia rangiferina
  • gulvit renlav cladonia arbuscula
  • islandslav cetraria islandica
  • tagellavar bryoria spp
  • skägglav usnea spp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lavar.9096700.html

Dela