Latinska verb

Övningen är skapad 2020-03-26 av Latin20. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • advenire att ankomma
 • afferre att hämta
 • aperire att hämta
 • festinare att skynda sig
 • salutare att hälsa på ngn
 • sedere att sitta
 • dicere att säga
 • sum, es, est, sumus, estis, sunt att vara(böjd)
 • possum, potes, potest, possumus, potestis, possunt att kunna(böjd)
 • habeo, habes, habet, habemus, habetis, habent att ha(böjd)
 • amo, amas, amat, amamus, amatis, amant att älska(böjd)
 • audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt att höra(böjd)
 • facio, facis, facit, facimus, facitis, facunt att göra(böjd)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latinska-verb.9720463.html

Dela