Latinska prefix

Övningen är skapad 2019-02-12 av spirulina. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a, ab, abs av, från
 • ad till, vid,
 • ambi på båda sidor, omkring
 • ante före, framför, framåt
 • audio hörsel
 • bene väl, bra
 • bi två
 • circum runt, runtom
 • co, com, con samman, med
 • contra mot
 • de ned, från, av
 • dis isär, åt olika hål
 • e, ex ut, från
 • extra utanför
 • infra nedanför
 • inter mellan
 • intra innanför
 • male dålig, illa
 • multi mång-
 • non icke
 • per genom
 • pro för, framåt
 • re åter
 • retro bakåt, bakom, tillbaka
 • se bort- (skiljande)
 • semi halv
 • sub under
 • super över
 • supra ovanför
 • trans över

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latinska-prefix.8894231.html

Dela