Latinska glosor vt 2019

Övningen är skapad 2019-02-14 av spirulina. Antal frågor: 63.
Välj frågor (63)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • connatalis i samband med födseln
 • aeremi luft i blodet
 • excavatio urgröpning
 • hemocyt blodcell
 • cardiorrhaphia söm i hjärtmuskeln
 • commissura förbindelse
 • cornea hornhinna
 • carotis halspulsåder
 • infectiosus smittsam
 • icterus gulsot
 • haematuria blod i urinen
 • gnatoschisis kluven käke
 • glaucoma grön starr
 • foetus foster
 • exanthema hudutslag
 • arthrocentesis ledpunktion
 • caecum blindtarm
 • sphenoideus kilformad
 • antebrachium underarm
 • adiposus tjock, fet
 • thrombosis lokal blodproppsbildning
 • aberrans avvikande från det normala
 • ablatio borttagande
 • laesio skada
 • genesis uppkomst
 • membrana hinna
 • menorrhagia riklig menstruation
 • intactus orörd, hel
 • transcellularis belägen på andra sidan cellerna
 • strictura tillsnörning
 • pharyngitis inflammation i svalget
 • ominosus olycksbådande
 • conjunctiva ögats bindhinna
 • cholepathia sjukdom i gallgången
 • buccinatoris kindmuskel
 • dextropositio högerläge
 • chondromalacia uppmjukning av brosket
 • muralis belägen på väggen
 • iterum upprepad
 • fistula onormal kanal
 • tachyarrhythmia snabb oregelbunden hjärtrytm
 • pemphigoides blåsbildande hudsjukdom
 • faecalis som hör till avföringen
 • cauda svans
 • cuspis spetsig topp
 • rectocele ändtarmsbråck
 • merhidrosis partiell svettning
 • thymus brässen
 • urethritis inflammation i urinröret
 • venographia kontraströntgen av venerna
 • synthesis sammansmältning
 • tachypnoea snabb onormal andning
 • subcutaneus under huden
 • saeptum skiljevägg
 • sinuitis bihåleinflammation
 • sphincter slutmuskel, ringmuskel
 • recidivum återfall
 • pyorrhoea varig katarr
 • nucleos kärna
 • myodystrophia muskelförtvining
 • metastasis dottertumör
 • lymphoma svulst
 • luxatio urledvridning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latinska-glosor-vt-2019.8900361.html

Dela