latinska fraser

Övningen är skapad 2019-03-23 av Mathilda90. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ad mortem mot döden
 • cave undvik
 • et och
 • idem densamme
 • iterum om igen
 • sic så ska det vara
 • loco non definito lokalisation icke bestämd
 • loco male indicato plats dåligt angiven
 • causa ignota okänd orsak
 • causa incerta orsak osäker
 • loco multiplici på många platser

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latinska-fraser.8987448.html

Dela