Latinska förled

Övningen är skapad 2017-09-24 av Dagge97. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • akva vatten
 • anglo ante
 • ante före, framför
 • bi två, dubbel
 • cis hitom, på denna sidan om
 • de ned, från, av, miss
 • demi halv
 • dent tand
 • dis isär, bort
 • duplex två, tvåfaldig, dubbel
 • ekvi jämn, lika, jämnlik
 • elektro elektricitet, elektrisk
 • ex ur, ut, undan, bort
 • extra utanför, ytterligare
 • fungi svamp
 • granulo korn, kornformig
 • in in, i,
 • in 2 inte
 • infra nedanför, under
 • inter mellan, mellanliggande
 • intra innanför, inom
 • juxta brevid, intill
 • ko med, hop, samman
 • kon samman, med
 • kvasi skenbar, oäkta
 • lakto mjölk
 • maxi störst, högst
 • mini minst, liten, små
 • multi många, mångfaldig
 • nomina namn
 • non icke
 • normo normalt
 • ob mot, till, framför, förbi
 • partial del
 • pleni full, fullständig
 • populär folklig, lättillgänglig
 • post efter
 • pre före, förut, framför
 • principal huvud
 • pro före, framåt, framför
 • pro 2 för, istället för
 • pro 3 för, välvilligt inställd
 • radio strålning, radioutsändning
 • semi halv
 • sino Kina
 • sinu hålrum, utbuktning
 • sub under, nedanför
 • trans genom, över, på andra sidan om
 • trippel tredubbel, trefaldig
 • ultra längre bort, på andra sidan om, betecknar ytterlighet eller överdrift
 • uni en, en enda
 • universal allomfattande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latinska-forled.7512999.html

Dela