Latinglosor V.38

Övningen är skapad 2018-09-19 av tobiaslennstrand. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Saluto Jag hälsar
 • Salutas Du hälsar
 • Salutat Han/hon hälsar
 • Salutamos Vi hälsar
 • Salutatis Ni hälsar
 • Salutant De hälsar
 • Emo Jag köper
 • Emis Du köper
 • Emit Han/hon köper
 • Emimus Vi köper
 • Emitis Ni köper
 • Emunt De köper
 • Audio Jag hör
 • Audis Du hör
 • Audit Han/hon hör
 • Audimus Vi hör
 • Auditis Ni hör
 • Audiunt De hör
 • Aperio Jag öppnar
 • Aperis Du öppnar
 • Aperit Han/hon öppnar
 • Aperimus Vi öppnar
 • Aperitis Ni öppnar
 • Aperiunt De öppnar
 • Venio Jag kommer
 • Venis Du kommer
 • Venit Han/hon kommer
 • Venimus Vi kommer
 • Venitis Ni kommer
 • Veniunt De kommer
 • Docendo discimus Vi lär oss genom att lära ut
 • Hannibal ad portas Hannibal står framför portarna
 • Diem perdidi Jag har förlorat en dag
 • Pecunia non olet Pengar luktar inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latinglosor-v-38.8456884.html

Dela