Latin

Övningen är skapad 2019-06-10 av emil478. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vårlök Gagea lutea
 • Vägglav Xantoria
 • Tall Pinus silvestris
 • Gran Picea abies
 • Svalört Ramuncilus ficara
 • Vide Salix
 • Björk Betula verrucosa
 • Hästhov Tussilago farfara
 • Blåsippa Hepatica nobilis
 • Vit fetknopp Sedum album
 • Sibirisk blåstjärna Scilla
 • Ek Quercus robur
 • Asp Populus tremula
 • Klibb al Alnus glutinosa
 • Skogsviol Viola riviniana
 • Styvmorsviol Viola tricolor
 • Måbär Ribes alpinum
 • Smörblomma Ranuncilus sp
 • Mandelblomma Saxitraga granulata
 • Kabbleka Calta palustris
 • Maskros Taraxcum vulgare
 • Gullviva Primula veris
 • Liljekonvalj Convalivia majalis
 • Getrams Polygonatum odoratum
 • Grodblad Planajo major
 • Vitsippa Anemone nermorosa
 • Alm Ulmus glabra
 • Lönn Acer platanoides
 • Rönn Sorbus aucuparia
 • Oxel Sorbus intermedia
 • Hassel Corylus avellana
 • Blåslav -
 • Kirskål -
 • Mistel -
 • Skogstry -

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin.9099001.html

Dela