Latin v 3-21

Övningen är skapad 2021-02-01 av SaraMaria. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • truncus coeliacus bukinälvsartär
 • a gastrica magsäcksartär
 • a hepatica communis gemensamma leverartären
 • lienalis, lienale hör till mjälten
 • mesentericus, mesenterica, mesentericum hör till tarmkäxet
 • renalis, renale hör till njurarna
 • ovaricus, ovarica, ovaricum hör till äggstockarna
 • testicularis, testiculare hör till testiklarna
 • bifurcatio aortae aortas gaffeldelning
 • a iliaca communis, interna, externa stora, inre, yttre halspulsådern
 • jugularis, jugulare hör till halsen
 • v basilica kungsven
 • brachiocephalicus, brachiocephalica, brachiocephalicum hör till arm och huvud
 • v cava superior + inferior övre, nedre hålvenen
 • v saphena magna + parva stora, lilla rosenvenen
 • sanguis, sanguinis blod
 • leucocytus, leucocyti vit blodkropp
 • lymphocytus, lymphocyti lymfocyt
 • plasma sanguinis blodplasma
 • plasma, plasmatis plasma
 • albumen, albuminis äggvita
 • globulinum, globulin globulin
 • serum (sanguinis), seri blodserum
 • lymphaticus, lymphatica, lymphaticum hör till lymfan
 • vas, vasis kärl
 • ductus thoracicus stora bröstgången
 • nodus, nodi knut, knöl
 • inguinalis, inguinale hör till ljumskarna
 • lien, lienis mjälte
 • thymus, thymi bräss

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-v-3-21.10224693.html

Dela