Latin v13 -20

Övningen är skapad 2020-03-25 av SaraMaria. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • membrum inferius nedre lem
 • extremitas inferior nedre extremitet
 • os coxae höftben
 • os ilium tarmben
 • os ischii sittben
 • os pubis blygdben
 • spina iliaca tarmbenstagg, höftbenstagg
 • femur, femoris lår, lårben
 • caput femoris lårbenshuvud
 • collum femoris lårbenshals
 • trochanter major + minor större & mindre benutsprånget
 • tibia, tibiae skenben
 • fibula, fibulae vadben
 • malleolus, malleoli fotknöl
 • medialis, mediale närmast kroppens mittlinje
 • lateralis, laterale närmast kroppens sida
 • talus, tali språngben
 • calcaneus, calcanei hälben
 • os metatarsale mellanfotsben
 • ossa digitorum pedis tårnas ben

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-v13-20.9721277.html

Dela