Latin v 2-21

Övningen är skapad 2021-01-15 av SaraMaria. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cor, cordis hjärta
 • cardiologia, cardiologiae läran om hjärtat och dess sjukdomar
 • mediastinum, mediastinii utrymmet mellan lungorna
 • apex cordis hjärtspetsen
 • ictus, ictus hjärtspetsstöt
 • endocardium, endocardii hjärtats innerhinna
 • myocardium, myocardii hjärtmuskulatur
 • epicardium, epicardii hjärtsäckens inre blad
 • pericardium, pericardii hjärtsäck
 • saeptum, saepti skiljevägg
 • atrium, atrii förmak
 • ventriculus, ventriculi hjärtkammare
 • venae cavae hålvener
 • atrium dextrum + sinistrum höger + vänster förmak
 • valva tricuspidalis trefliksklaff
 • valva mitralis tvåfliksklaff
 • truncus pulmonalis lungartärstam
 • ventriculus dexter + sinister höger + vänster hjärtkammare
 • aorta, aortae aorta, stora kroppspulsådern
 • valva aortae klaffen till aorta
 • arteriae pulmonales lungartärer
 • a arteria
 • aa coronariae kransartärer
 • arcus aortae aortabågen
 • a carotis communis halspulsåder
 • subclavius, subclavia, subclavium som finns under nyckelbenet
 • axillaris, axillare som hör till armhålan
 • brachialis, brachiale som hör till överarmen
 • radialis, radiale som hör till armbågen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-v-2-21.10213204.html

Dela